June 11, 2019 statement from Kevin Berry of the Vaughn17

Peace and solidarity to all the men and women that’s behind enemy lines, who continue to resist and rebel against this oppressive system we face everyday.

Also peace and solidarity to all the organizations who support us and fight for us non-stop. A special shout out to Philly, Pittsburgh and Chicago Anarchist Black Cross (ABC), D.C Crew, R.A.M NYC, Ghost Town Prisoner Support and two friends of mine T and N, without all of y’all the Vaughn17 supporters, none of the not guilty verdicts and the charges dismissed for the remaining comrades wouldn’t be possible. So thanks to y’all for being there for us, the non-stop work y’all put in and the non-stop pressure y’all put on DE DOC, PA DOC and the judicial system to make sure were always good. As y’all know the fight continues, we still have three comrades* that have to face a corrupt judicial system. So to all that read this support these  brothers and go to their trials the more supports they have the better, so support the #Vaughn17.

Now to my June 11th statement. As I sit here in my cell and write this I really don’t know what to write right now. As I told friends of mine I don’t consider myself to be a anarchist. I wouldn’t put a label on what I do and stand for as a man. I’m just write how I feel and what’s on my mind and hopefully other brothers and sisters behind enemy lines feel the same way. I hate all authority figures (police, C.O’s, judge etc.) with a passion. Some may ask why? My answer to that is why not! These so called authority figures don’t do anything but oppress people mainly people of color, trans  men and women, and homeless people, so that’s why I hate them. I want to touch on something else I am passionate about. The abolishment of all theses concentration camps (prisons). I am with the abolishment of theses concentration camps “By any means necessary” as Malcolm X once famously put it. ^^ But to do away with theses concentration camps it must first start with us, the men and women who are on these camps, who endure every form of oppression daily, may it be verbally, mentally, physically or sexually, we face it everyday by our oppressor! To see the abolishment of these camps we must resist and rebel against our oppressor. We speak of resistance all the time but know that “words with no actions is just talk”. It starts with us, and it’s time we stand for something or continue to fall for anything. Fred Hampton
“Dare to struggle”
You dare to win

Peace to all
#Vaughn17 Kev

*At the time of publishing only two of the #Vaughn17 still face charges, Obediah Miller has recently had his case quietly dismissed! For information about the 17 and up to date addresses (including Kevin’s) visit vaughn17support.org

Smart communications/PA DOC
Kevin Berry #NT0583
SCI Benner Township
PO Box 33028
St Petersburg, FL 33733

When sending to Kevin keep in mind that since he has been transferred to Pennsylvania mail for him is sent to a processing facility in Florida where it is scanned electronically then emailed to the prison where it is printed.

June 11, 2019: On Taking It All Down by Sean Swain

Hope I’m still alive and kicking this June 11. It’s possible that I’m facing imminent death. Now, don’t panic. Okay. Wait. Please panic a little bit. It will make me feel loved and valued. If you don’t at all, that would hurt my feelings.

It all started with an article posted for last June 11 that advocated the use of drones to drop guns into prisons. The creepy sexual-predator lawyer for the ODRC who groped me in 2013 – Trevor Matthew Clark – wrote up a ridiculous conduct report accusing me of rioting and gang activity and extortion related to that online posting. You can check it out here. It must be worth reading, as prison officials tried to kill me for it. Continue reading “June 11, 2019: On Taking It All Down by Sean Swain”

June 11, 2019 statement from Marius Mason

I can hardly believe that it has been another year passing and it is J11 again. I am so thankful for this annual touch point as an opportunity to reach out to my community on the outside and to take stock of the year. It is hard to take in that I have been locked up for more than a decade, and even more sobering to realize how many comrades have been incarcerated for MULTIPLE decades. They have my infinite admiration for maintaining their integrity and for keeping their vision alive through so many years.

I always want to thank all the good folks who do solidarity events to mark this day. I am sure that as I do, all of the anarchist prisoners draw much strength and courage from knowing that you all have our back and have worked so hard to send that immense love across borders and through the bars. There has been way too much hate and “othering” around borders these days. It’s a powerful message to send love instead, and to question the legitimacy of any borders that separate or devalue us as living beings, all equally sharing this planet. Continue reading “June 11, 2019 statement from Marius Mason”

2019 June 11 Call in Nederlands (Dutch)

11 juni: de internationale dag van solidariteit met Marius Mason en lang
vastzittende anarchistische gevangenen. In de 15 jaar dat deze traditie
bestaat, heeft 11 juni steun en actie mogelijk gemaakt die is
geïnspireerd door gevangen genomen anarchisten – van lawaaidemonstraties
buiten de gevangenissen tot schrijfavonden, van fondsenwerving tot
brandstichting. Deze dag is een manier om anarchisten die lange
gevangenisstraffen uitzitten niet te vergeten, en om steun en
inspirerende solidariteitsacties voor hen op te zetten.

Omdat sociale strijd komt en gaat, is deze dag een manier om ervoor te
zorgen dat onze gevangen kameraden niet worden vergeten. Ons gebrek aan
geheugen is gedeeltelijk een gevolg van de technologische vervreemding
als gevolg van de grotere cultuur waar we tegen vechten. Maar het is ook
een product van de dynamiek van de anarchistische ruimte. Mensen raken
opgebrand en de cyclus van vergeten gaat door.

11 juni is een manier om dat geheugenverlies te bestrijden, om een lange
termijn geheugen in de anarchistische ruimte te behouden. Dit genereert
niet alleen steun voor anarchisten die gevangen zitten in de
gevangenissen van de staat, het dwingt ons om terug te kijken naar wat
eraan vooraf ging. Door te kijken naar wat eerdere generaties hebben
gedaan, kunnen we ons zowel laten inspireren door ideeën die we zijn
vergeten, als ons helpen begrijpen hoe onze huidige praktijken zijn
ontstaan.

Hoewel degenen onder ons die 11e juni organiseren en zich richten op
gevangenen met lange straffen, soms wijzen op hoe onevenredig lang deze
straffen zijn en dat baseren op de eigen strafnormen van het gerecht, is
dat niet omdat we de regering erop bekritiseren dat het niet eerlijk is.
In plaats van te lobbyen voor eerlijke veroordeling, streven we naar de
totale vernietiging van alle gevangenissen: zowel als fysieke kooien die
mensen ontvoeren, als ook als een logica van sociale controle die
surveillancetechnologieën, voorwaardelijke invrijheidstelling en
enkelmonitors omvat. Hoewel we diegenen ondersteunen die de wetten van
de staat zelf kunnen omzeilen om kameraden zo snel mogelijk vrij te
krijgen, zijn we toegewijd aan degenen die nog steeds wachten en degenen
voor wie dit niet mogelijk is. We willen de grenzen verleggen van wat
die toewijding betekent. Onze nadruk op langdurige straffen is ervoor te
zorgen dat onze kameraden steun blijven ontvangen naarmate de tijd
voortschrijdt.

Degene die het langst centraal staat op 11 juni is Marius Mason. Marius
is een anarchistische, milieu- en dierenbevrijdingsactivist die
momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uitzit. Hij pleit schuldig
voor deelname aan een brandstichting van een laboratorium van de
Michigan State University die in 1999 GMO-onderzoek voor Monsanto heeft
uitgevoerd, evenals twaalf andere daden van eigendomsvernietiging.
Marius werd gevangengezet in 2009 tijdens de Green Scare, een tijd
waarin de federale overheid van de VS hard in zette op de strijd tegen
de bevrijding van de aarde en dieren. Hij zat opgesloten in een High
Security Unit (HSU, in Nederland vergelijkbaar met een
afzonderingsafdeling) tot 2017, toen hij na constante pleitbezorging
door buitenstaanders werd overgebracht naar de algemene bevolking.
Eindelijk, eerder dit jaar, werd Marius verplaatst van Carswell naar
Danbury, waar hij veel dichter bij veel van zijn vrienden en familie
zit. In 2014 kwam hij in het openbaar uit als transgender, door het
gebruiken van hij / zij-voornaamwoorden, en uiteindelijk kreeg hij
toegang tot hormoonbehandeling in 2016. Voor meer informatie, kijk op de
website van zijn steungroep: https://supportmariusmason.org/ .

Gevangenen updates

Sean Swain ging in de maand september in hongerstaking nadat de
gevangenisdirectie sommige van zijn privileges had afgenomen in reactie
op zijn geschriften. Michael Kimble was een van de acht
Holman-gevangenen die in juni 2018 door de riot squat (vergelijkbaar met
Intern Bijstands Team IBT / Landelijke Bijstandseenheid in Nederland) in
elkaar werd geslagen en zonder reden in lock-up (isoleercel in
Nederland) werd gegooid. Uiteindelijk werd hij teruggeplaatst in de
algemene bevolking. Jeremy Hammond werd aangevallen door een bewaker
nadat hij per ongeluk tegen hem aan botste, maandenlang in isolatie werd
geplaatst en vervolgens werd overgedragen aan FCI Memphis met een hogere
beveiligingsstatus. Hij is verwijderd van college-cursussen en een
counseling-programma dat zijn straf met een jaar zou hebben verlaagd.

Eric King is in augustus in isolatie geplaatst nadat hij zichzelf
verdedigde tegen de aanval van een wachter. Hij werd overgeplaatst naar
USP McCreary, waar zijn communicatie ernstig werd beperkt. Joaquín
Garcia is veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf wegens het
bombardement op een trainingsfaciliteit voor gevangenenbewaking in
Chili. Connor Stevens van de Cleveland 4 zal in april 2019 uit de
gevangenis worden vrijgelaten. Freddy Fuentevilla, die 10 jaar geleden
gevangen zat met twee kameraden wegens bankroof en de moord op een
agent, werd in juli 2018 vrijgelaten. Lisa, veroordeeld voor het beroven
banken in Aken, werd in isolatie geplaatst en werd eerder dit jaar terug
geplaatst in de algemene bevolking.

Alle aanklachten in de J20-zaak in de VS zijn voor de resterende
verdachten afgewezen. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder al het
ondersteunende en coördinerende werk achter de schermen gedaan door
gedaagden en hun supporters.

De repressie van anarchisten gaat vooral door in Rusland en Italië.
Russische anarchisten worden gemarteld en gearresteerd voor lidmaatschap
van een nep-organisatie genaamd ‘The Network’. In Italië voert de staat
meerdere operaties uit om anarchisten te pakken te krijgen, waaronder de
lopende operaties Scintilla, Renata, Panico en Scripta Manent.

Het grootste deel van deze informatie zou nooit zijn uitgekomen zonder
het ondersteuningswerk van mensen voor anarchistische gevangenen. Dank
aan alle supportgroepen die er zijn, het Anarchist Black Cross, het
Greek Imprisoned Fighters Fund en iedereen die initiatief neemt om
gevangengenomen anarchisten te steunen.

11 juni 2019

We doen een beroep op anarchisten over de hele wereld om initiatief te
nemen op een manier die uit je eigen hart spreekt. In het verleden
(https://june11.noblogs.org/history/) hebben we solidariteitsaanvallen,
geluidsdemonstraties, graffiti, schrijfavonden, dansfeesten,
fondsenwerving en nog veel meer gezien.

In de komende maanden zullen we extra informatie plaatsen om op te
bouwen naar 11 juni 2019. Zoals altijd ontvangen we graag posters,
kunst, flyers, gevangenenverklaringen, reportages, communiques en nog
veel meer. Bekijk https://june11.noblogs.org/  voor meer informatie.

Призыв группы 11 июня

11 июня – международный день солидарности с Мариусом Мейсоном и заключенными на долгие сроки анархистами. В течение 15 лет эта традиция соблюдалась, 11 июня проводились действия по поддержке заключенных на долгий срок в тюрьму анархистов – от шумных демонстраций за пределами тюрем до вечеров написания писем, от сбора средств до поджога. Отмечание этого дня – один из способов помнить анархистов, отбывающих длительные сроки заключения, поддерживать их и вдохновляться на действия солидарности.

Поскольку социальная борьба постепенно усиливается, этот день является способом убедиться, что наши заключенные товарищи не забыты. Наша нехватка памяти частично является результатом техно-отчуждения большей культуры, с которой мы боремся. Но это также продукт динамики анархистского пространства. Люди выгорают, уходят, и цикл забвения продолжается.

11 июня – это способ бороться с этой амнезией, пытаться сохранить долговременную память в анархистском пространстве. Это не только поддерживает анархистов, находящихся в тюрьмах государства, но и заставляет нас оглянуться назад на то, что было раньше. Рассмотрение того, что делали предыдущие поколения, может вдохновить нас идеями, которые мы забыли, и помочь нам понять, как наши нынешние практики стали реальностью.

Хотя те из нас, кто состоит в организационной группе 11 июня, сосредоточены на заключенных, приговоренных к длительным срокам, и иногда указывают, насколько непропорционально длинные эти приговоры даже в рамках существующей системы правосудия, это не потому, что мы критикуем правительство за несправедливость. Вместо того, чтобы лоббировать справедливый приговор, мы стремимся к полному уничтожению всех тюрем: как физических клеток, которые похищают людей, так и  логики социального контроля, которая включает в себя технологии наблюдения, условно-досрочного освобождения и браслеты. Хотя мы поддерживаем тех, кто может заставить государства исполнять их собственные законы, чтобы освободить товарищей как можно раньше, мы привержены тем, кто все еще ждет, и тем, для кого это невозможно. Мы хотим раздвинуть границы того, что означает эта приверженность. Наш акцент в отношении длительных сроков заключается в том, чтобы наши товарищи продолжали получать поддержку все это время.Самым длинным сроком с которым столкнулась группа 11 июня — стал срок Мариуса Мейсона. Мариус – анархист, защитник окружающей среды и животных, который в настоящее время отбывает 22 года тюремного заключения. Он признал себя виновным в поджоге лаборатории Мичиганского государственного университета, проводившей исследования ГМО для Monsanto в 1999 году, а также в двенадцати других актах уничтожения имущества. Мариус был заключен в тюрьму в 2009 году во время «Зеленой паники», когда федеральное правительство США боролось против защитников Земли и животных. Он был заключен в отделение строгого режима до 2017 года, когда под давлением общественности его перевели на общий режим. Наконец, в начале этого года Мариуса перевели из Карсвелла в Данбери, где он гораздо ближе ко многим своим друзьям и семье. В 2014 году он публично выступил в роли трансгендера, используя соответствующие местоимения, и в конце концов получил доступ к гормональному лечению в 2016 году.

Новости о заключенных

Шон Суэйн объявил голодовку в сентябре, после того как администрация тюрьмы отменила некоторые из его привилегий в ответ на его статьи. Майкл Кимбл был одним из восьми заключенных Холмена, которых в июне 2018 года избили сотрудники охраны и бросили в карцер, казалось бы, без повода. В конце концов его вернули обратно в общую камеру. Джереми Хаммонд подвергся нападению со стороны охранника после того, как случайно наткнулся на них, его поместили в одиночную камеру на несколько месяцев, а затем перевели в FCI Мемфис с более высоким статусом безопасности. Он был отстранен от курсов колледжа и программы консультирования, что позволило бы сократить срок его заключения на год.

Эрик Кинг был помещен в одиночную камеру после того, как он защитился от нападения охранника в августе 2018 года. Он был переведен в тюрьму McCreary, где его общение было строго ограничено. Хоакин Гарсия был приговорен к 13 годам тюрьмы за взрыв в учебном центре для охранников в Чили. Коннор Стивенс из Кливлендской четверки будет выпущен из тюрьмы в апреле 2019 года. Фредди Фуэнтевилла, который был заключен в тюрьму с двумя товарищами на 10 лет назад за ограбление банка и убийство полицейского, был освобожден условно-досрочно в июле 2018 года. Лиза, осужденная за ограбление Банки в Аахене, была помещена в одиночную камеру, а затем возвращена в общую в начале этого года.

Все обвинения по делу J20 в США были сняты с оставшихся обвиняемых. Это было бы невозможно без поддержки и координации, организуемой непубличными действиями обвиняемых и их сторонников.

Репрессии против анархистов продолжаются особенно в России и Италии. Российских анархистов подвергают пыткам и арестовывают за участие в вымышленной организации под названием «Сеть». В Италии государство проводит множество операций по пресечению действий анархистов, в том числе продолжаются операции Scintilla, Renata, Panico, and Scripta Manent.

Большая часть этой информации никогда бы не стала известна, если бы не люди, выполняющие работу по поддержке заключенных-анархистов. Благодаря группам поддержки, Анархистскому Черному Кресту, Греческому Фонду Заключенных Борцов, и всем, кто проявляет инициативу, чтобы поддержать заключенных в тюрьму анархистов.

11 июня 2019 года

Мы призываем анархистов во всем мире проявить инициативу любым способом, который подскажет вам собственное сердце. В прошлом мы видели атаки солидарности, шумовые демонстрации, граффити, вечера написания писем, танцевальные вечеринки, сбор средств и многое другое.

В ближайшие месяцы мы будем публиковать дополнительный контент к 11 июня 2019 года. Как всегда, мы приветствуем плакаты, художественные материалы, листовки, заявления заключенных, репортажи, коммюнике и все остальное. Заходите на june11.org для получения дополнительной информации.

Источник

from: Afund.antirep.net

 

2019 Callout in Romanian

11 Iunie, zi de solidaritate internațională cu Marius Mason și cu prizonierii anarhiști. Această tradiție pornită în urmă cu 15 ani a facilitat până acum numeroase acțiuni și acte de susținere inspirate de către anarhiștii aflați în închisori – de la demonstrații în fața închisoriilor, la organziarea de nopți pentru redactarea de scrisori către deținuți, de la strângeri de fonduri la incendieri. Sărbătorirea acestei zile este un mod de a ne aminti de anarhiștii care sunt în închisoare, de a promova susținerea lor și de a inspira solidaritate.

Deoarece luptele sociale vin și pleacă, această zi este o modalitate de a ne asigură că tovarășii noștri nu sunt uitați. Lipsa memoriei noastre este un rezultat parțial al alienării culturale contra căruia ne luptăm, dar este și un produs al dinamicilor spațiilor anarhiste. Oamenii devin epuizați și ciclul uitării continuă.

Ziua de 11 iunie este o modalitate de a lupta împotriva amneziei, o încercare de a susține amintirile în spațiile anarhiste. Aceasta nu este doar o modalitate de a crea susțienere pentru cei încarcerați, dar ne forțează să ne îndreptăm privirile spre trecut. Contemplarea asupra faptelor generațiilor trecute ne poate inspira și ne poate ajuta să înțelegem cum s-au dezvoltat practiciile pe care le întrebuințăm acum.

În timp ce noi, cei care organizăm evenimente de 11 iunie, ne concentrăm pe prizonieri cu sentințe lungi și evidențiem faptul că aceste pedespse sunt disproporționate în relație cu normele sistemului judiciar, această nu este o critică a faptului că guvernul nu este corect. În loc să facem propagandă pentru pedepse echitabile, noi vrem distrugerea totală a tuturor închisorilor: atât ca și cuști fizice care răpesc oamenii, cât și ca și logică de control social care include tehnologiile de supraveghere, eliberarea pe cauțiune și brățărilor de monitoarizare. Deși susținem pe cei care știu folosi legile statului pentru a ne elibera tovarășii cât mai repede, suntem în continuare dedicați celor care nu au acest privilegiu și care nu pot ieși din închisoare. Vrem să împingem limitele a ceea ce înseamnă acest angajament. Concentrarea pe sentințele pe termen este un mod prin care ne putem asigura că tovarășii noștri vor fi susținuți și pe viitor.

Persoana care a fost centrul atenției de cel mai mult timp cu ocazia zilei de 11 iulie este Marius Mason. Marius este un activist anarhist, de mediu și pentru eliberarea animalelor, care servește acum o pedeapsă de 22 de ani. El a pledat vinovat în 1999 pentru participarea la incendierea laboratorului Univeristății Michigan, care efectua cercetări despre organismele modificate genetic pentru Monstanto. Marius a fost închis în 2009 în timpul Green Scare-ului, o campanie a guvernului Statelor Unite împotriva luptelor pentru eliberarea animalelor și a Pământului. El a fost încarcerat într-o închisoare cu securitate ridicată până în 2017 când, sub presiune publică, a fost transferat într-o închisoare pentru publicul general. Într-un final, la începutul acestui an, Marius a fost mutat de la Carswell la Danbury, unde este mai aproape de familia și prietenii lui. În 2014, a ieșit în public ca fiind transgender, folosind pronumele el/lui, și a reușit să aibe acces la tratament hormonal în 2016. Pentru mai multe informații, acesați acest site administrat de către echipa sa de susținere.

 

Informații actualizate despre prizonieri

 

Sean Swain a intrat în greva foamei în septembrie după ce administrația închisorii i-au revocat unele privilegii ca răspuns la textele sale. Michael Kimble a fost unul din cei 8 prizonieri din Holman care în iunie 2018 au fost bătuți de către echipele de intervenție și aruncați în izolare fără niciun motiv. În cele din urmă a fost eliberat din izolare. Jeremy Hammond a fost atacat de către un paznic după ce a intrat din greșeală în el, a fost transferat în izolare pentru câteva luni și a fost apoi transferat la FCI Memphis, închisoare cu un grad mai ridicat de securitate. A fost de asemenea exclus de la cursurile de facultate și de la un program de consiliere care i-ar fi scurtat pedeapsa cu un an.

Eric King a fost transferat în izolație după ce s-a apărat împtriva unui atac din partea unui paznic în august 2018. A fost transferat la USP McCreary, unde comunicarea cu exteriorul a fost puternic restricționată. Joaquin Garcia a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru aruncarea în aer a unei facilități pentru instructajul paznicilor din închisori din Chile. Connor Stevens, membru al Celor 4 din Cleveland, va fi eliberat în aprilie 2019. Freddy Fuentevilla, care a fost încarcerat împreună cu doi tovarăși acum 10 ani pentru un jaf de bancă și pentru omorârea unui polițist, a fost eliberat pe cuvânt în iulie 2018. Lisa, condamnată pentru jaf de bancă în Aachen, a fost transferată în solitar și apoi eliberată cu restul deținuților la începutul anului.

Toate acuzațiile în cazul J20 din Statele Unite au fost abandonate pentru restul acuzaților. Acesta fapt nu ar fi fost posibil fără susținerea și coordonarea muncii făcă din umbră de către acuzați și susținătorii lor.

Represiunea anarhiștilor continuă în Rusia și Italia. Anarhiștii ruși sunt torturați și arestați pentru participarea unei organizații false numită “Rețeaua”. În Italia, statul a efectuat operațiuni multiple pentru reprimarea anarhiștilor, printre care operațiunile Scintilla, Renata, Panico și Scripta Manent.

Cele mai multe dintre aceste informații nu ar fi ieșit niciodată dacă nu ar fi fost pentru oamenii care lucrau în sprijinul prizonierilor anarhiști. Mulțumim tuturor echipajelor de susținere, Crucii Negre Anarhiste, Fondului grec de încarcerări și tuturor celor care au luat inițiativa de a susține anarhiștii închiși.

11 Iunie, 2019

Chemăm anarhiștii din întreaga lume să ia inițiativa în orice fel. În trecut, am văzut atacuri de solidaritate, demonstrații de zgomot, graffiti, nopți de scris, petreceri de dans, strângeri de fonduri și multe altele.

În lunile următoare, vom posta informații adiționale pentru pregătirea a 11 iunie, 2019. Ca de obicei, primim cu bucurie afișe, artă, fliere, declarații din închisoare, reportaje, communicate și orice altceva. Accesați june11.org pentru mai multe informații.

Aufruf zum 11. Juni 2019

Aufruf zum 11. Juni 2019

11. Juni: Tag der internationalen Solidarität mit Marius Mason und anderen Langzeitgefangenen. In den letzten 15 Jahren der 11. Juni ermöglicht Unterstützung und Aktionen, inspiriert bei gefangenen Anarchist_innen – von Solidemos vor Knästen zu Gefangenenschreibwerstätten, von Soliparties zu Brandstiftung.

Von diesen Aktionen abgesehen ist der Tag ein Weg an Anarchist_innen zu erinnern, die Langzeitstrafen absitzen, Gefangenen zu unterstützen und für inspirirende Soliaktionen.

Soziale Kämpfe haben ein auf und ab, dieser Tag ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass unsere gefangenen Genoss_innen nicht vergessen sind. Unser Mangel zu erinnern ist zum Teil ein Resultat der Entfremdung einer breiten Kultur durch Technologie gegen die wir kämpfen. Es ist aber auch ein Produkt der Dynamiken in anarchistischen Räumen. Menschen sind ausgebrannt und der Kreis des Vergessen geht weiter.

Der 11. Juni ist ein Weg dieses Vergessen zu bekämpfen, zu versuchen langzeit Erinnerungen in anarchistischen Raeumen aufrecht zu erhalten.

Nicht nur erzeugt dies Unterstützung für Anarchist_innen, die in Knästen eingesperrt sind, es zwingt uns auch dazu zurück in die Vergangenheit zu gucken. Berücksichtigen was vorangegangene Generationen erreicht haben kann uns mit Ideen inspiriren, die wir vergessen haben und uns helfen zu verstehen woher unsere jetzigen Praktiken kommen.

Waehrend diejeningen von uns, die den 11. Juni organisieren, den Fokus auf Gefangene legen, die Langzeitstrafen absitzen, und manchmal darauf aufmerksam machen wie verhältnismäßig lang diese Strafen sind basierend auf den Normen des Rechtssystems in Bezug auf Strafmaß, tun wir das nicht, weil wir kritisieren, dass die Regierung und das Rechstsystem unfair sind. Anstatt für faire Strafen zu mobilisieren, streben wir nach der Abschaffung aller Knäste: sowohl als physische Käfige, die Menschen kindnappen, als auch als die Logik von sozialer Kontrolle wie Überwachungstechnologie, Bewährung und Fussfesseln.

Währen wir diejenigen unterstützen, die die Möglicheiten haben staatliche Gesetze zu nutzen um Genoss_innen so früh wie möglich zu befreien, sind wir verpflichtet die Genoss_innen zu unterstützen, die auf frühzeitige Entlassung warten und die, für die eine frühzeitige Entlassung aus der Haft nicht möglich ist. Wir wollen die Grenzen was diese Verpflichtung beinhalten verschieben. Unsere Betonung auf Langzeitgefangene ist um sicherzustellen, das unsere Genoss_innen weiterhin Unterstuetzung haben als die Zeit vergeht.

Die Person, die am längsten im Mittelpunkt des 11. Juni steht, ist Marius Mason. Marius ist ein Anarchist, Umwelt- und Tierbefreiungsaktivist, der momentan eine 22-jährige Haftstafe absitzt. Er wurde schuldige gesprochen sowohl für eine Beteiligung an Brandstiftung in 1999 auf das Labor der Universität von Michigan, das gentechnische Versuche für Monsanto durchführte, als auch 12 weitere Tatvorwuerfe der Sachbeschädigung. Marius wurde in 2009, während des “Green Scare” eingesperrt, eine Zeit in der die US Regierung hart gegen Umwelt- und Tierbefreiungskämpfe vorging. Bis 2017 Marius war in einem Hochsicherheitsgefängnis eingesperrt, und wurde, durch konstante Fürsprache von Unterstützer_innen, in ein regulares Gefängnis verlegt.

Anfang des Jahres wurde er endlich von Carswell nach Danburry verlegt, wo er nun sehr viel näher zu vielen seiner Freund_innen und Familie ist.

In 2014 Marius outete sich öffentlich als Transgender, begann männliche Pronomen zu benutzen und bekam 2016 Zugang zu hormoneller Behandlung.

Für mehr Infos, besucht die Webseite, die von seinen Unterstützer_innen betreut wird.

Gefangenen Updates:

In September Sean Swain trat in einen Hungerstreik, nachdem die Gefängnisleitung einige seiner Privilegien entzogen hatte, als Resultat einiger seiner verfassten Artikel.

Micheal Kimble war einer der 8 Holman Gefangenen im Juni 2018, die ohne ersichtlichen Kontext von Riot Polizei geschlagen und in Sicherheitszellen gesteckt wurden. Er wurde eventuell aus dem Hochsicherheitstrackt entlassen.

Jeremy Hammond wurde von einem Wachmann attackiert, nachdem er diesen ausversehen anrempelte, wurde in den Hochsicherheitstrackt gesperrt und anschliessend nach FCI Memphis verlegt, ein Knast mit höherem Sicherheitsstatus. Er wurde aus Unikursen geschmissen und von einem Therapieprogramm ausgeschlossen, das seine Strafe um ein Jahr reduziert hätte.

Eric King wurde in den Hochsicherheitstrackt gesperrt, nachdem er sich im August 2018 gegen eine Attacke eines Wachmanns gewehrt hat. Er wurde nach UPS McCreary verlegt, wo seine Kommunikation nach aussen stark eingeschränkt ist. Joaquin Garcia wurde zu 13 Jahren Knast verurteilt für einen Bombenanschlag auf ein Ausbildunglager für Gefängniswachen in Chile. Connor Stevens, einer der Cleveland 4 wird im April 2019 aus dem Knast entlassen. Freddy Fuentevilla, der mit zwei anderen Genoss_innen eine zehnjährige Haftstrafe für Bankraub und Mord an einem Polizisten absaß, wurde im Juli 2018 auf Bewährung aus der Haft entlassen. Lisa, die für mehrer Bankraube in Aachen verurteilt wurde, wurde in den Hochsicherheitstrackt verlegt und Anfang des Jahres zurück in die normal Haftanstalt entlassen.

All Anklagepunkte im J20 Fall in den USA wurden für die restlichen Angeklagten fallengelassen. Das wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung und die koordinierte Arbeit hinter den Kulissen von den Angeklagten und Unterstützer_innen

Die Repression gegen Anarchist_innen besonders in Russland und Italien geht weiter.

Russische Anarchist_innen werden gefoltert und festgenommen aufgrund einer Mitgliedschaft in einer erfundenen Organization namens “Das Netzwerk”.

In Italien der Staat leitet mehrere Operationen um rigoros gegen Anarchist_innen durchzugreifen, diese Operationen beinhaltet unter anderem Operation Scintilla, Renata, Panico und Scripta Manent.

Viele dieser Information wären unzugänglich ohne die Menschen, die konstant anarchistische Gefangene unterstützen.

Danke an all die Unterstützer_innen dort draussen, das Anarchist Black Cross, Greek Imprisoned Fighters Fund und jede_r, der_die die Initative ergreift um gefangene Anarchist_innen zu unterstützen.

19. Juni 2019

Wir rufen Anrachist_innen in der ganzen Welt dazu auf die Initiative zu ergreifen, wie auch immer das aussehen mag. In der Vegangenheit es gab Sachbeschädigungen, Demos, Graffiti, Gefangenenschreibwerkstätten, Parties, Solifundraiser und viel mehr.

Wir werden mehr in den kommenden Monaten posten, um für den 11. Juni vorzubereiten. Wie immer freuen wir uns über Poster, Kunst, Flyer, Gefangenenstatements, Berichte, Bekenner_innenschreiben und alles andere. Check out june11.org für mehr Infos.

2019 年度分の6月11日呼び出し (日本語 Nihongo)

2019 Call

2019年度分の611日呼び出し

611日とはマリウスメーソンをはじめ長く投獄されたアナーキスト囚人との連帯の日となります。15年間この連帯の日の歴史を通して、611日はそのアナーキスト囚人のサポートをし、囚人から刺激されたアクションの日です。刑務所の外でのノイズ発揮したり、囚人への手紙を書いたり、募金活動したり、放火をしたりすることがあります。この日を毎年このように使うのはアナーキスト囚人を思い出して、サポートを集めて、連帯活動を刺激します。

June 11th: the international day of solidarity with Marius Mason and long-term anarchist prisoners. In the 15 years this tradition has been observed, June 11th has facilitated support and action inspired by imprisoned anarchists — from noise demonstrations outside of jails to letter-writing nights, from fundraisers to arson. Setting aside this day is one way of remembering anarchists who are serving long prison sentences, generating support for them, and inspiring solidarity actions.

社会闘争はいっぱいありましてフォーカスが揺れることが発生することですから、この日を使って投獄された仲間が忘れられないことを確保します。忘れがちとなるのは忘れさせようとするテクノ疎外の文化によるものでもありますが、アナーキーの文化の結果でもあります。疲労となり、忘れがちとなります。

Because social struggles phase in and out, this day is a way to make sure that our imprisoned comrades are not forgotten. Our lack of memory is partially a result of the techno-alienation of the larger culture we’re fighting against. But it’s also a product of the dynamics of the anarchist space. People become burnt out and the cycle of forgetting continues.

その健忘症を戦って、アナーキーの大事な記憶を確保するための611日です。国家刑務所で閉じ込められたアナキスト達のサポートを鼓舞させることだけでなく、今までの道を振り替えさせてくれます。前代の活動を振り替えてみることによって、忘れられているアイディアを思い出させて、現代のやり方がどうやって生まれてきましたのかを理解できるようになります。

June 11th is a way of combating that amnesia, of trying to sustain a long-term memory in the anarchist space. Not only does this generate support for anarchists locked in the state’s prisons, it forces us to look back at what came before. Considering what previous generations did can both inspire us with ideas we’ve forgotten, and help us understand how our current practices came to be.

611日グループメンバーは長い刑をさせられている囚人をフォーカスして、この刑の長短は司法制度の標準刑の長短よりずいぶん長いと指摘することもありますが、だからと言って政治は不公平だと言いたいわけでもありません。公平な判決をしてもらいたいよりも、全刑務所をなくしたいです。人間を誘拐するケージだけでなく、国民を管理する監視技術、仮出獄システム、足首モニターなどの社会コントロールシステムも全部破壊させたいです。11人の囚人をできるだけ早く自由にするために国家法律内での努力する方を支援しつつ、こちらではその自由になることが不可能の人のために努力すると言質します。その言質の意味の境界を広げていきたいです。長短の長い刑を注目するのは囚人となって忘れられなく、サポートをずっと確保できるようにするためです。

While those of us on the June 11th organizing crew focus on prisoners with long sentences, and sometimes point out how disproportionately long these sentences are based on the justice system’s own sentencing norms, it is not because we are criticizing the government for being unfair. Rather than lobbying for fair sentencing, we seek the total destruction of all prisons: both as physical cages that kidnap people, and as a logic of social control that includes surveillance technologies, parole, and ankle monitors. While we support those who can finagle the state’s own laws to get comrades released as early as possible, we’re committed to those who are still waiting and those for whom this is not possible. We want to push the boundaries of what that commitment means. Our emphasis on long-term sentences is to make sure our comrades continue to receive support as time moves forward.

611日の注目が一番長くなっているのはMarius Mason(マリウス・メーソン)です。マリウスはアナーキストで環境活動家・動物開放活動家であって、現在22年間の刑を服しています。1999年にモンサントのGMO研究を行っていたミシガンステート大学のラボの法華をはじめ13件の財産破壊という犯罪に有罪を認めました。環境・動物開放活動に対してアメリカの政府は強く戦っていた「グリーンスケア」中に2009年に投獄されました。8年間重警備刑務所に投獄されましたが、ずっとサポーターの努力で2017年に普段刑無償に移動されました。また、2019年にCarswell刑務所から家族や友達に違いDanbury刑務所に移動されました。2014年に自分がトランスジェンダーであることを公に発表し、hehimの代名詞を使うようにし、やっと2016年にホルモン治療を始めました。もっと情報を得たい方はサポート方のウェブサイトをご覧ください。

The person who has been the focus of June 11th the longest is Marius Mason. Marius is an anarchist, environmental and animal liberation activist who is currently serving a 22 year prison sentence. He plead guilty to taking part in an arson of a Michigan State University lab conducting GMO research for Monsanto in 1999, as well as twelve other acts of property destruction. Marius was imprisoned in 2009 during the Green Scare, a time when the U.S. federal government was cracking down on earth and animal liberation struggles. He was incarcerated in a high security unit until 2017 when, after constant advocacy by outside supporters, he was moved to general population. Finally, earlier this year Marius was moved from Carswell to Danbury, where he is much closer to many of his friends and family. In 2014, he came out publicly as transgender, using he/him pronouns, and eventually secured access to hormone treatment in 2016. For more information, check out the website his support team maintains.

囚人アップデート

Prisoner Updates

Sean Swain(ショーン・スェーン)は自分の著作の懲罰として特権を奪われた反応として、ハンガーストライキを始めました。Michael Kimble(マイクル・キンブル)は20186月に理由不明で機動隊に打ちのめされて、重警備刑務所に閉じ込められた8人の1人でして、やっと普段刑務所に戻されました。Jeremy Hammond(ジェレミー・ハーモンド)は事故で警備に突き当たって、その警備に打ちのめされて、数か月も独房監禁に閉じ込められた後、重警備ステータス高くFCIメンフィスに移動されました。刑の長短を1年短くできたはずの大学の授業とカウンセリングプログラムから外されました。

Sean Swain went on hunger strike during the month of September after prison administrators removed some of his privileges in response to his writings. Michael Kimble was one of eight Holman prisoners in June 2018 beaten by the riot squad and thrown in lockup with seemingly no pretext. Eventually he was released back into general population. Jeremy Hammond was attacked by a guard after accidentally bumping into them, put in the solitary confinement for months, and then transferred to FCI Memphis with a higher security status. He has been removed from college courses and a counseling program that would have reduced his sentence by a year.

Eric King(エリック・キング)は20188月に警備の攻撃から自分を守った懲罰として独房監に閉じ込められました。USP McCrearyに移動されて、コミュニケーションとれない状態にさせられています。Joaquín Garcia(ジョークイン・ガシーア)はチレの警備トレーニング場の爆弾行為で13年間の刑となりました。Cleveland 4組のConner Stevens(コナー・スティブンズ)は20194月をもって解放されます。銀行強盗と警察殺人犯罪懲罰で10年前に仲間2人と一緒に投獄されたFreddy Fuentevilla(フレディ・フエンテビラ)は2087月に仮出獄に開放されました。Aachenの銀行強盗で有罪判断されたLisaは独房監に閉じ込められていましたが、今年普段刑務所に戻されました。

Eric King has been placed in solitary confinement after defending himself from a guard’s attack in August 2018. He was transferred to USP McCreary, where his communication has been severely restricted. Joaquín Garcia has been sentenced to 13 years in prison for the bombing of a prisoner guard training facility in Chile. Connor Stevens of the Cleveland 4 will be released from prison in April 2019. Freddy Fuentevilla, who was imprisoned with two comrades 10 years ago for bank robbery and the murder of a cop, was released into parole in July 2018. Lisa, convicted of robbing banks in Aachen, was placed in solitary and then released back into general population earlier this year.

アメリカのJ20事件の残っている被告人の起訴は全部取り下げられました。これも被告人とそれをサポートしていた方の努力がなければできなかったことです。

All charges in the J20 case in the USA have been dropped for the remaining defendants. This would not have been possible without all the support and coordination work done behind the scenes by defendants and their supporters.

アナキストの抑圧はまだまだ続きます。時にロシアとイタリアがひどいです。偽体制の“Network”のメンバーとなっていることだけでロシアのアナキストは拷問・逮捕されています。イタリアではアナキストを抑圧するためにScintillaRenataPanicoScripta Manentというオペレーションをじはじめいろんな活動をしています。

Repression of anarchists continues especially in Russia and Italy. Russian anarchists are being tortured and arrested for membership in a fake organization called “The Network.” In Italy, the state is conducting multiple operations to clamp down on anarchists, including the ongoing Operations Scintilla, Renata, Panico, and Scripta Manent.

本記事に乗っている情報もアナキスト囚人をサポートしようとしている方々の活躍がなければわからないものです。アナキスト囚人をサポートしようとしているAnarchist Black CrossGreek Imprisoned Fighters Fundなどのサポートグループなどのみなへ感謝します。

Most of this information would never have gotten out if it wasn’t for folks doing support work for anarchist prisoners. Thanks to all the support crews out there, the Anarchist Black Cross, Greek Imprisoned Fighters Fund, and everyone taking initiative to support imprisoned anarchists.

2019611

June 11th, 2019

世界中のアナーキストを自分の心通りに動いてもらえるよう、これで呼び出しをします。過去に連帯攻撃、ノイズ発揮、落書き、手紙を書くグループ活動、ダンスパーティー、募金活動などやってきています。

611日まで今からの数か月をかけて、追加コンテンツをアップします。いつもと同じく、コミュニティからのポスター、アート、フライヤー、囚人の著述・言明、レポートなどなどの投稿は大歓迎します。もっと情報を得たい方はjune11.orgをチェックください。

We are calling on anarchists around the world to take initiative in whatever way speaks to one’s own heart. In the past, we have seen solidarity attacks, noise demonstrations, graffiti, letter writing nights, dance parties, fundraisers, and much more.

In the coming months, we will be posting additional content to build up towards June 11, 2019. As always, we welcome posters, art, fliers, prisoner statements, report-backs, communiques, and anything else. Check out june11.org for more information.

LLAMADO PARA EL 11 DE JUNIO – 2019.

11 de junio: día internacional de solidaridad con Marius Mason y con lxs presxs anarquistas de larga condena. En los 15 años que se ha observado esta tradición, el 11 de junio ha facilitado el apoyo y la acción inspiradxs por anarquistas encarceladxs, desde manifestaciones de ruido fuera de las cárceles hasta noches de envío de cartas, desde recaudadores de fondos hasta incendios provocados. Dejando a un lado hasta el día de hoy, es una forma de recordar a lxs anarquistas que están cumpliendo largas sentencias de prisión, generación de apoyo para ellxs, e inspirar acciones solidarias.

Continue reading “LLAMADO PARA EL 11 DE JUNIO – 2019.”